Piyano Akordu

Üniversite eğitimi yıllarımda değerli hocam Prof. Muzaffer ARKAN ile başlayan piyano tuşe regülasyonu ve akord merakım bu mükemmel mekanik harikası enstrümana olan ilgimi daha çok arttırmıştır.

Piyano akordu sıcak ve soğuk havaların başlaması ile yapılması gerekir. Eğer piyanonuzu bir mekandan başka bir mekana taşıdıysanız da akord yapılması gerekir. Kuyruklu piyanoların ve konsol piyanoların yılda iki kez akorda ihtiyacı vardır.

Piyano Akordu

Piyano akordu, piyanonun içerisinde bulunan tellerin gevşemesiyle bozulur ve tellerin bağlı olduğu çivilerin, özel aletlerle sıkıştırılmasıyla akort edilir. Piyano akordu zor, uzmanlık isteyen bir iştir ve uzman kişiler olan “akordörler” tarafından yapılır.

Piyano Akordu 2

Piyano tellerinin gerilimini özel aletlerle ayarlayarak, sesler arasındaki uyumun yakalanması sonucu yapılır. Akort, sertifikalı işinde uzman elemanların tel gerginliklerini kulakları ile kontrol edip doğru akordu bulmaları ile yapılır.